https://pensioenfondstrespa.nl/algemeen/dekkingsgraad/_427____NL
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het belegd vermogen en het vermogen dat benodigd is om de nominale pensioenen (pensioenuitkeringen zonder indexatie) uit te kunnen keren.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om de verplichtingen na te komen, boven de 100% beschikt het pensioenfonds over buffers. Bij een lager percentage dan 100% is er sprake van onderdekking.

De minimaal vereiste dekkingsgraad voor SPT is momenteel 104,1%.

De dekkingsgraad is gevoelig voor rente. Een rentedaling heeft over het algemeen een negatief effect op de dekkingsgraad aangezien het pensioenfonds in dat geval meer geld moet reserveren om aan de toekomstige pensioenverplichting te kunnen voldoen.

Welke dekkingsgraad heeft SPT?

De dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:

Verloop dekkingsgraad SPT

Datum Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
31-10-2021 106,9% 104,9%
30-09-2021 105,9% 104,2%
31-08-2021 106,0% 103,7%
31-07-2021 105,3% 103,2%
30-06-2021 105,9% 102,8%
31-05-2021 105,0% 102,2%
30-04-2021 105,5% 101,7%
31-03-2021 104,3% 101,2%
28-02-2021 104,0% 100,5%
31-01-2021 102,6% 100,2%
31-12-2020 103,7% 100,2%
30-11-2020 103,3% 100,0%
31-10-2020 98,7% 99,9%
30-09-2020 99,6% 100,0%
31-08-2020 100,3% 100,1%
31-07-2020 100,1% 100,1%
30-06-2020 99,5% 100,1%
31-05-2020 99,1% 100,2%
30-04-2020 99,3% 100,2%
31-03-2020 96,4% 100,4%
29-02-2020 100,2% 100,6%
31-01-2020 102,2% 100,6%
31-12-2019 101,8% 100,3%
31-12-2018 97,1% 99,2%
31-12-2017 99,8% 99,8%

 

 

 

SPT heeft momenteel een dekkings- en reservetekort en heeft daarom een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan is in augustus 2015 door De Nederlandsche Bank goedgekeurd. In juni 2020 is het geactualiseerde herstelplan goedgekeurd.

Het herstelplan moet resulteren in een dekkingsgraad die in 2028 hoger is dan 110,9%. Jaarlijks wordt het herstelplan geactualiseerd.