https://pensioenfondstrespa.nl/algemeen/_380____NL
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Actuele ontwikkelingen

01-10-2019

Helaas is het onze pensioenuitvoerder nog niet gelukt om de URM scenario's te uploaden in mijnpensioenoverzicht.nl. Wij verwachten dat deze gegevens uiterlijk uiterlijk 24 december 2019 beschikbaar zijn. Mocht u eerder een URM-berekening wensen te ontvangen dan kunt u dit verzoek richten aan pensioen@trespa.com. Wij zullen uw aanvraag binnen 5 werkdagen laten afhandelen.

30-06-2019

Het jaarverslag 2018 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

07-09-2018

Het jaarverslag 2017 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

24-07-2018

De pensioenkrant van juli 2018 is toegevoegd op de website.

18-05-2018

De privacyverklaring van Stichting Pensioenfonds Trespa is toegevoegd op de website onder Algemeen --> reglementen en statuten.

04-04-2018

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Trespa is eind 2017 zodanig dat er voor 2018 niet gekort hoeft te worden. Helaas is het wel zo, dat er opnieuw onvoldoende draagkracht is om te kunnen indexeren. De uitkeringen van de pensioengerechtigden en de aanspraken van de overige deelnemers worden dus niet verhoogd. De beleidsdekkingsgraad bedroeg op 31 december 2017  99,9%. Het bestuur mag conform het nFTK pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger een (gedeeltelijke) indexatie verlenen, waarbij het bestuur stil staat bij het feit dat dit reeds jaren het feit is en dat naar verwachting de komende jaren ook niet geïndexeerd kan worden.

05-03-2018

De pensioenkrant van februari 2018 is toegevoegd op de website.

05-02-2018

De hoogte van de pensioenopbouw in 2018 is lager dan de maximale opbouw.
Voor 2018 is de  huidige premie bij pensioenfonds Trespa onvoldoende voor de volledige inkoop van de in de pensioenregeling opgenomen pensioenaanspraken.  Dit wordt veroorzaakt door de daling van de rente van de afgelopen jaren in combinatie met een toename van de gemiddelde levensverwachting van de medewerkers. Het opbouwpercentage is voor 2018  verlaagd van 1,875% naar 1,477. Het pensioen dat u al hebt opbouwd tot 1 januari 2018 wijzigt niet.

05-02-2018

De pensioenleeftijd bij SPT is in 2014 verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten deze leeftijd voorlopig nog niet aan te passen naar 68 jaar. Vooralsnog blijft u daarom  pensioenrechten opbouw met ingangsleeftijd 67 jaar. Dat betekent dat de uitkering in principe ingaat op 67 jaar, maar ook dat u rechten opbouwt tot maximaal 67 jaar.

23-10-2017

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Trespa is zodanig, dat er voor 2017 niet gekort hoeft te worden. Helaas is het wel zo dat er opnieuw onvoldoende draagkracht is om te kunnen indexeren. De uitkeringen van de pensioengerechtigden en de aanspraken van de overige deelnemers worden dus niet verhoogd. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 31 december 2016 97,4%. Het bestuur mag conform het nFTK pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger een (gedeeltelijke) indexatie verlenen. Het bestuur besluit gezien de beleidsdekkingsgraad van 97,4% dan ook conform het nFTK met spijt geen toeslag te verlenen, waarbij het bestuur even stil staat bij het feit dat dit reeds enige jaren het feit is.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het totaal van al onze bezittingen en het totaal van alle pensioenverplichtingen die ons fonds heeft. Deze pensioenverplichting bestaat uit alle uitkeringen die wij nu en in de toekomst moeten doen.

16-01-2017
De pensioenkrant van januari 2017 is toegevoegd op de website.

14-07-2016

Omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds Trespa per 30 juni 2016 tot onder 100% is gedaald, wordt de afhandeling van  in- en uitgaande waardeoverdrachten stopgezet. Zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven 100% is, zullen de processen weer verder opgepakt worden. Deelnemers die waardeoverdracht hebben aangevraagd, zullen hierover schriftelijk bericht ontvangen van Delta Lloyd.

12-07-2016
De pensioenkrant van juli 2016 is toegevoegd op de website.

30-06-2016
Het jaarverslag 2015 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

14-07-2015
De pensioenkrant van juli 2015 is toegevoegd op de website.

30-06-2015
Het jaarverslag 2014 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

25-11-2014
De pensioenkrant van november 2014 is toegevoegd op de website.

30-06-2014
Het jaarverslag 2013 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

27-06-2014
De dekkingsgraad per 31-12-2013 is lager dan de vereiste dekkingsgraad en het bestuur van SPT heeft dan ook moeten besluiten om de opgebouwde rechten per 1-1-2014 niet te indexeren.

24-04-2014
De pensioenkrant van april 2014 is toegevoegd op de website.

01-01-2014
Aan het pensioenreglement zoals beschikbaar op deze website kunt u vanaf 1-1-2014 geen rechten meer ontlenen. Een nieuw pensioenreglement zal, zodra beschikbaar, op de website gepubliceerd worden.

20-12-2013
De pensioenkrant van december 2013 is toegevoegd op de website.

06-09-2013
Binnenkort ontvangt u als deelnemer van SPT uw jaarlijkse of 5 jaarlijkse UPO. Via de link deltalloyd.nl/UPO krijgt u meer inzicht in uw UPO.

24-06-2013
De dekkingsgraad per 31-12-2012 is lager dan de minimum vereiste dekkingsgraad en het bestuur van SPT heeft dan ook moeten besluiten om de opgebouwde rechten per 1-1-2013 niet te indexeren.

24-06-2013
Het jaarverslag 2012 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

01-02-2013
Vooralsnog hoeft Stichting Pensioenfonds Trespa geen kortingen aan te kondigen of door te voeren met betrekking tot de opgebouwde pensioenrechten. Dit betekent niet dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet kan voordoen. De actuele dekkingsgraad vindt u elders op deze website.

30-10-2012
Een nieuwe uitgave van de pensioenkrant is toegevoegd op de website onder Algemeen --> Pensioenkrant

27-06-2012
Het jaarverslag 2011 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

16-05-2012
Uitslag verkiezingen vacature deelnemersraad
De winnaar van de verkiezingen voor vertegenwoordiging van de actieven in de deelnemersraad is Dhr. R.J.Leenders. Hij heeft gewonnen met een meerderheid van 88 stemmen t.o.v. 47 stemmen voor Dhr. J. Stals. Slechts 23% van alle actieven heeft haar stem uitgebracht. Het bestuur en de kandidaten willen alle actieven hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem.

13-01-2012
Huidige situatie SPT maart 2012.pdf
Pensioenfonds Trespa wil U graag informeren over de huidige situatie. Klik op bovenstaande link voor de brief die aan alle deelnemers is gestuurd.

16-01-2012
Uitslag verkiezingen
De winnaar van de verkiezingen voor vertegenwoordiging van de gepensioneerden in de deelnemersraad is Dhr. J. Seijkens. Hij heeft gewonnen met  een meerderheid van 48 stemmen t.o.v. 32 stemmen voor Dhr. G. van Engelen. 65% van alle gepensioneerden heeft haar stem uitgebracht en het bestuur en de kandidaten willen alle gepensioneerden dan ook hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem.  

21-11-2011
Kandidaten gezocht voor de deelnemersraad.
Voor de bevoegdheden van de deelnemersraad vindt u meer informatie op het tabblad algemeen --> reglementen en statuten --> Reglement deelnemersraad

17-10-2011
Congres Pensioenvisie

26-08-2011
Het jaarverslag 2010 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen